IBM Tivoli Directory Server

Tivoli Directory Server – komercyjna implementacja serwera LDAP v3 napisana przez IBM Corp., przeznaczona głównie dla odbiorców instytucjonalnych oraz korporacyjnych, chcących zbudować główną usługę katalogową. ITDS jest dostępny na platformy: x86 (systemy Linux, Windows), z/OS (systemy Mainframe), SPARC (systemy Solaris), PA-RISC (system HP-UX) oraz PowerPC (systemy AIX, Linux).

Tivoli Directory Server
Autor IBM
Aktualna wersja stabilna 6.2 – 1 listopada 2008; ponad 12 lat temu
Strona internetowa

Domyślna instalacja składa się z bazy danych DB2 9 (Specjalnie licencjonowana Enterprise Server Edition), serwera LDAP ibmslapd oraz narzędzia administracyjnego Web Administration Tool.

Podstawowe cechyEdytuj

  • Pełna zgodność ze standardem LDAP v3.
  • Zdolność do przechowywania wielu milionów obiektów.
  • Wysoka skalowalność oraz wydajność zapewniona przez sprawdzony silnik bazodanowy.
  • Implementacja list kontroli dostępu – ACL (w wersji filtrowanej i niefiltrowanej).
  • Mechanizm klas bezpieczeństwa (security class) określjący dostęp do poszczególnych atrybutów.
  • Grupy administracyjne zapewniające wysoką granularność w delegowaniu wysokich uprawnień na serwerze usługi katalogowej.