.ini – rozszerzenie plików inicjalizacyjnych, zawierających dane konfiguracji danego programu (np. ustawienia kolorów) dla programów przeznaczonych do systemów Microsoft Windows.

Począwszy od Windows 95, w systemach operacyjnych firmy Microsoft, format INI został zastąpiony, ale nie całkowicie wyeliminowany przez bazę danych Rejestru. Ostatnio popularnym standardem zapisu konfiguracji, oraz innych rodzajów danych dla wielu aplikacji stał się format XML, jednak format INI nadal jest w użyciu. Pomimo że zostały spopularyzowane przez Windows, pliki INI mogą być używane w każdym systemie dzięki swojej elastyczności i prostocie. Pozwalają one na zapisanie konfiguracji programu, która może być później łatwo przetwarzana i modyfikowana zarówno przez program jak i człowieka z użyciem prostego edytora tekstowego. Zdarza się, że plikom INI nadaje się inne rozszerzenia jak np. ".cfg", ".conf" lub standardowe rozszerzenie dla plików tekstowych w systemie Windows – ".txt".

Format plikuEdytuj

Przykładowa struktura pliku wraz z danymi wygląda następująco:

[sekcja1]
; komentarz do sekcji 1
parametr1 = abc
parametr2 = 451

[sekcja2]
; inne uwagi i komentarze
parametr1 = 123
parametr2 = dfg

FormatEdytuj

Opis elementów struktury klasycznego pliku INI:

  • Sekcje: Deklaracja sekcji zaczyna się znakiem '[', a kończy ']' (w przykładzie powyżej są to "[sekcja1]" i "[sekcja2]").
  • Parametry: Parametr tworzy klucz ('var1'), znak równości ('=') i wartość ('abc'). W przykładzie powyżej są to "parametr1 = abc" i "parametr2 = dfg" itp.
  • Komentarze: Wszystkie linie rozpoczynające się znakiem średnika (';') są uznawane za komentarze i są ignorowane.

RóżniceEdytuj

Format plików INI nie ma oficjalnej specyfikacji. Wiele programów interpretuje ich strukturę inaczej niż klasyczną strukturę pliku INI, która jest w powyższym przykładzie. Oto podstawowa lista różnic:

  • Cytowane wartości: Microsoft Windows usunie znaczniki cytowania (apostrofy i cudzysłowy) które służą jako "obramowania" wartości w plikach INI.
  • Komentarze: Programy takie jak Samba nie akceptują ';' lub '#' jako znaku komentarza. Komentarze mogą być dodawane po parametrach z kilkoma formatami.
  • Ukośniki: Dodanie ukośnika '\' pozwala kontynuować wartość z jednej linii do drugiej. Niektóre formaty pozwalają również na wprowadzanie znaków specjalnych z użyciem '\', jak '\n' dla nowej linii.
  • Duplikaty parametrów: Zazwyczaj nie można wpisać dwóch parametrów z taką samą nazwą do jednej sekcji. Pomimo że to zachowanie może różnić się między implementacjami, wskazane jest trzymać się tej zasady.
  • Duplikaty sekcji: Jeśli występuje więcej niż jedna sekcja z taką samą nazwą, ostatnia sekcja zastępuje poprzednią. (Niektóre implementacje mogą połączyć duplikaty jeśli mają one inne klucze wartości.)
  • Niektóre implementacje zezwalają na wpisanie znacznika ":" w miejscu "=".

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj