ISO 31000 – rodzina standardów dotyczących zarządzania ryzykiem opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2018 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, rodzaju działalności czy regionu.

Obecnie rodzina ISO 31000 zawiera:

 • ISO 31000:2018-08 – Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne (Risk management – Guidelines)[1]
 • ISO/IEC 31010:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Metody szacowania ryzyka (Risk management – Risk assessment techniques)
 • ISO Guide 73:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo – wytyczne dla standardów (Risk management- Vocabulary – Guidelines for use in standards)

Wstęp edytuj

ISO 31000 opublikowano w lutym 2018 r. i jest drugą edycją tej normy (pierwsza pochodzi z 2012 r. i została wycofana). Jest to standard dotyczący wdrażania procesów zarządzania ryzykiem. W roku 2009 opublikowano zrewidowany przewodnik (ISO/IEC Guide 73) zawierający słownik pojęć dotyczących zarządzania ryzykiem. Założeniem ISO 31000:2018 jest możliwość zastosowania standardu zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, wspólnotach, organizacjach, grupach lub przez jednostkę. Standardy ISO 31000 nie są przeznaczone dla konkretnej branży, stylu zarządzania czy tematu. Standard ma na celu dostarczenie zasad dobrych praktyk i wskazówek dotyczących wszelkich operacji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Zakres edytuj

ISO 31000:2018 zapewnia ogólne wytyczne dla projektowania, wdrażania i podtrzymywania procesów zarządzających ryzykiem w organizacji. To podejście do zarządzania ryzykiem ma na celu dostosowanie wszelkich strategicznych, zarządczych i operacyjnych zadań w tym zarówno projektów, funkcji, jak i procesów do zbioru założeń dotyczących zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem:

 • komunikacja i konsultacja,
 • definiowanie kontekstu,
 • szacowanie ryzyka (identyfikacja, analiza, ocena)
 • traktowanie ryzyka,
 • monitoring i przegląd ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem edytuj

ISO 31000:2018 podaje listę metod postępowania z ryzykiem (im bardziej preferowana metoda, tym wyżej na liście):

 • unikanie ryzyka poprzez nie podjęcie działań lub zaprzestanie kontynuacji działań, które powodują ryzyko,
 • podjęcie lub zwiększenie ryzyka aby wykorzystać okazję,
 • usunięcie źródła ryzyka,
 • zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka,
 • zmiana konsekwencji,
 • dzielenie się ryzykiem z inną stroną bądź stronami,
 • świadome zachowanie ryzyka.

Certyfikacja edytuj

ISO 31000 nie został opracowany z myślą o certyfikacji[2].

Polska wersja edytuj

Poprzednia wersja normy została przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i opublikowana w 5 marca 2012[3].

Aktualna polska wersja normy ISO 31000:2018 może być przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny na wniosek zainteresowanych środowisk - decyzję w tej sprawie podejmuje Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wersja polska normy ISO Guide 73:2009 została opublikowana w 2012[4].

Zobacz też edytuj

Inne standardy zarządzania ryzykiem:

Przypisy edytuj

 1. PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielska [online], sklep.pkn.pl [dostęp 2023-04-06].
 2. ISO 31000:2018. www.iso.org. [dostęp 2019-04-03]. (ang.).
 3. PN-ISO 31000:2012 - wersja polska. sklep.pkn.pl. [dostęp 2014-12-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-09)].
 4. PKN-ISO Guide 73:2012 - wersja polska [online], sklep.pkn.pl [dostęp 2023-04-06].