Ignacy Poniatowski

Ignacy Poniatowski herbu Ciołek (zm. w 1796 roku) – chorąży lubelski w 1788 roku, cześnik żytomierski w 1750 roku, generał major wojsk koronnych[1].

Brat Stanisława, był protoplastą tzw. linii ukraińskiej rodu Poniatowskich.

W latach 1770-1780 dowodził Pułkiem 5 Przedniej Straży Armii Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 1792 roku był członkiem konfederacji targowickiej[2].

Żonaty z Anną Małachowską h. Gryf. Jego synami byli

Józef Poniatowski, pułkownik polski
Jan Poniatowski

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. 1991, s. 122
  2. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 141. Dział (opis) I 107. Akta konfederacji województwa wołyńskiego 1792 (targowickiej), k. 1297