Iluzja pieniądza – w ekonomii zjawisko polegające na niepełnym lub opóźnionym uwzględnianiu inflacji w określaniu realnych zmian wartości i koncentrowaniu się na wartościach nominalnych, a nie wielkościach realnych. Przykładowo osoba podlegająca iluzji pieniądza będzie zadowolona ze wzrostu swojego wynagrodzenia o 5% przy 10% inflacji, mimo iż rzeczywista siła nabywcza wynagrodzenia będzie mniejsza niż przed podwyżką.

Iluzja pieniądza ma często miejsce przy porównywaniu obecnych cen jednostkowych dóbr z dawnymi cenami, kiedy zapomina się o zjawisku inflacji (tj. wzrostu ogólnego poziomu cen), a bierze pod uwagę jedynie nominalne zmiany cen danego dobra.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Irving Fisher: The Money Illusion. 1928.
  • Fehr, E.; Tyran, J. R. (2001): Does Money Illusion Matter? American Economic Review, 91, 1239-1262.
  • Shafir, E.; Diamond, P.A. & Tversky, A. (1997) ‘On Money Illusion’. Quarterly Journal of Economics, 112(May), 341-374.