Impedancja wejściowa

Impedancja wejściowa Zwe w modelu układu elektronicznego jako czwórnika – stosunek napięcia wejściowego do prądu wejściowego układu, liczony przy wyłączonych autonomicznych źródłach napięciowych i prądowych, wyrażony w omach.