Inkrementacja (łac. incrementum, wzrost) i dekrementacja (łac. decrementum, ubywanie, ubytek) – operacje informatyczne powodujące odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wartości argumentu o jeden. Występują zarówno jako operacje w wielu procesorach (np. PDP-11, x86), jak i w językach programowania wyższych rzędów (np. Turbo Pascal, C). Mogą być realizowane jako instrukcja, operator (C i pochodne) lub procedura standardowa (Turbo Pascal).

Jako operator występują w postaci postinkrementacji, preinkrementacji[1], postdekrementacji i predekrementacji. Operatory „pre-” wykonują operacje inkrementacji lub dekrementacji przed innymi operacjami w wyrażeniu, natomiast operatory „post-” wykonują je po wyliczeniu wartości wyrażenia.

int c;
c=8;
c++; //wyrażenie = 8, c = 9
++c; //wyrażenie = 10, c = 10
c--; //wyrażenie = 10, c = 9
--c; //wyrażenie = 8, c = 8
# Przykład w Python 3

x = 1
x += 1 # x = x + 1, x = 2

y = 1
y -= 1 # y = y - 1, y = 0


Przypisy edytuj

  1. Stanisław Popowski, Preinkrementacja a postinkrementacja. Różnice i wpływ, Jason, 2 kwietnia 2020 [dostęp 2021-01-23] (pol.).