Inktomikalifornijska firma programistyczna, założona w 1996 r., która opracowywała oprogramowanie dla dostawców usług internetowych oraz wprowadziła wyszukiwarkę internetową o tej samej nazwie. Firma została w 2002 r. zakupiona przez Yahoo!.