Inna czynność seksualna

Inna czynność seksualnazachowanie seksualne niebędące obcowaniem płciowym.

Inną czynnością seksualną jest przykładowo:

  • kontakt cielesny o charakterze seksualnym niebędący obcowaniem płciowym (dotykanie ciała w celach seksualnych)
  • masturbacja
  • każda czynność o charakterze seksualnym (także bez kontaktu cielesnego), która zmierza do uzyskania pobudzenia seksualnego lub zaspokojenia potrzeby seksualnej przez osobę wykonującą tę czynność lub aranżującą jej wykonanie.

Aspekty prawneEdytuj

Doprowadzenie drugiej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności:

jest czynem zabronionym.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r., sygn. I KZP 17/99 (publ. OSNKW 1999/7-8/37) "inna czynność seksualna", w rozumieniu art. 200§1 kodeksu karnego (a także w rozumieniu art. 197§2 k.k. oraz art. 198 i 199 k.k.), to takie zachowanie, nie mieszczące się w pojęciu "obcowania płciowego", które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary.

Zobacz teżEdytuj