Instancja (programowanie)

Na obrazku przedstawiono 3 instancje klasy ”car” jako różnokolorowe modele samochodów, czyli obiekty.

Instancja (z łac. instantia) – pojedyncze wystąpienie niezależnego kodu zgodnego z danym wzorcem. Najpopularniejszym przykładem jest instancjonowanie klas w programowaniu obiektowym, czyli tworzenie obiektów (niezależnych bytów danej klasy, zajmujących określone miejsce w pamięci). Innym przykładem jest instancja danego programu, czyli wystąpienie w pamięci komputera aktualnie wykonywanej sekwencji kodu komputerowego – utworzenie procesu.