Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski
Państwo

 Polska

brak współrzędnych

Kierunki kształceniaEdytuj

Instytut kształci studentów na kierunku geologia.

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Zakład Mineralogii i Petrologii
  • Samodzielna Pracownia Petrologii Eksperymentalnej
  • Pracownia Separacji i Wzbogacania Minerałów
  • Pracownia Petroarcheologii i Petrografii Technicznej
   • Zespół Badawczy Petroarcheologii i Petrografii Technicznej
   • Zespół Badawczy Petroarchitektury
 • Zakład Geologii Stratygraficznej
 • Zakład Geologii Fizycznej
 • Zakład Hydrogeologii Podstawowej
  • Pracownia Geologii Środowiskowej
 • Zakład Hydrogeologii Stosowanej
  • Pracownia Modelowania Procesów Hydrogeologicznych
  • Pracownia Geologii Inżynierskiej
 • Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi
  • Pracownia Analiz Surowców Mineralnych
 • Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej
  • Laboratorium Geofizyczne
 • Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii
  • Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii
 • Pracownia Biogeochemii Środowiska
 • Zakład Paleobotaniki
 • Muzeum Mineralogiczne i Zakład Gemmologii
 • Muzeum Geologiczne
 • Laboratorium Metod Komputerowych w Geologii
 • Samodzielna Pracownia Usług Geologicznych "WRO-MIN"
 • Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych

WładzeEdytuj

 • Dyrektor: prof. dr hab. Jacek Puziewicz
 • Z-ca dyrektora ds. naukowych: dr Mirosław Wąsik
 • Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Jolanta Muszer
 • Z-ca dyrektora ds. ogólnych: dr Wojciech Bartz

AdresEdytuj

Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław

Linki zewnętrzneEdytuj

Oficjalna strona Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski zaatakowany
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaatakowany
Włamanie do Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego