Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna wchodząca w skład Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z bibliologią, architekturą informacji i informatologią.

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Data założenia 1999
Typ naukowo-badawczy
Państwo  Polska
Adres ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Dyrektor dr hab. Michał Rogoż
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Ziemia50°04′25,50″N 19°54′30,42″E/50,073750 19,908450
Strona internetowa

Instytut oferuje studia stacjonarne i zaoczne na kierunkach: Zarządzanie Informacją i Publikowanie Cyfrowe, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Architektura Informacji oraz studia podyplomowe.

Przy Instytucie funkcjonuje Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej UP.

W ramach Instytutu działają Studenckie Koło Naukowe „Bibliolog” (od 1978 roku) i Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji (od 2013 roku).

Dyrektorzy Instytutu [1]Edytuj

 1. prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (1999-2000)
 2. dr hab. Józef Szocki (2000-2001)
 3. dr hab. Halina Kosętka (2001-2012)
 4. p.o. dr hab. Michał Rogoż (2012-2016)
 5. dr. hab. Michał Rogoż (od 2016)

Historia InstytutuEdytuj

 • 1959/60 – początki kształcenia bibliotekarzy w Wyższej Szkole Pedagogicznej; organizacja studiów fakultatywnych zajęcia z bibliotekoznawstwa dla studentów różnych kierunków,
 • 1962/63 – utworzenie Studium Bibliotekoznawczego prowadzonego przez doc. dra Józefa Korpałę,
 • 1963/64 – reorganizacja Studium Bibliotekoznawczego; utworzenie dwuletniego Studium Bibliotekarskiego jako części Studium Przedmiotów Fakultatywnych, kierowanych przez doc. dr hab. Mieczysławę Romankównę,
 • 1971/72 – powołanie trzyletnich dziennych studiów zawodowych: filologii polskiej z bibliotekoznawstwem w Instytucie Filologii Polskiej,
 • 1975 – decyzją rektora WSP doc. dr hab. Bolesława Farona utworzenie Zakładu Bibliotekoznawstwa, kierowanego przez dra Jana Okonia,
 • 1975/76 – powołanie w miejsce studiów bibliotekoznawczych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • 1977 – przekształcenie Zakładu w Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa,
 • 1978 – kierownictwo Zakładu objął prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki, pełniąc tę funkcję do 2000 roku; siedzibą był budynek przy ul. Grodzkiej 60,
 • 1985 – przemianowanie SZBiIN na Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej z dwoma Pracowniami: Pracownią i Zespołem Historii Książek i Bibliotek oraz Pracownią i Zespołem Czasopiśmiennictwa Polskiego i Zagadnień Wydawniczych,
 • 1992 – przeniesienie KBiIN do budynku WSP przy ul. Ingardena 4,
 • 1993/94 – włączenie Katedry w strukturę IFP; utworzenie nowych Pracowni: Pracowni Historii Książki, Pracowni Bibliotekarstwa, Pracowni Informacji Naukowej, Pracowni Teorii Tekstu i Edytorstwa, Pracowni Czasopiśmiennictwa Polskiego i Kultury Literackiej XIX wieku,
 • 1995 – umiejscowienie Katedry w gmachu WSP przy ul. Podchorążych 2,
 • 1998 – przekształcenie katedry w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, w miejsce Zakładów utworzenie Katedry Bibliotekarstwa i Czytelnictwa, Katedry Historii Książki, Katedry Czasopiśmiennictwa i Kultury Literackiej, Katedry Teorii Tekstu i Edytorstwa, Zakładu Informacji i Dokumentacji Naukowej,
 • 2000/2001 – dyrektor Instytut: prof. dr hab. Józef Szocki,
 • 2001-2012 – dyrektor Instytutu: prof. UP dr hab. Halina Kosętka,
 • 2003 – zmiana nazwy Instytutu na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
 • 2012 – dyrektor p.o. Instytutu: dr Michał Rogoż,
 • 2012 – zmiana struktury organizacyjnej. Istnieją Katedry: Badań Książki i Prasy; Bibliotekarstwa i Czytelnictwa; Edytorstwa i Wiedzy o Literaturze; Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej,
 • 2012 – zmiana struktury organizacyjnej. Istnieją Katedry: Badań Książki i Prasy; Bibliotekarstwa i Czytelnictwa; Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej,
 • 2013 – utworzenie nowego kierunku studiów – Architektura Informacji.
 • 2016 – zmiana nazwy oraz struktury organizacyjnej. Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Informacji. Istnieją Katedry: Katedra Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu; Katedra Kultury Informacyjnej; Katedra Zarządzania Informacją.
 • 2016 – utworzenie nowego kierunku studiów – Zarządzanie Informacją i Publikowanie Cyfrowe (I stopień i II stopień).

Program i założenia studiówEdytuj

Instytut specjalizuje się w badaniach i kształceniu w zakresie bibliologii, architektury informacji i informatologii. Prowadzone prace dotyczą m.in. zagadnień informacji naukowej, architektury informacji, zarządzania informacją, historii książki i prasy; antropologii książki; badań rynku książki i mediów, czytelnictwa, naukoznawstwa i bibliometrii.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzania Informacją i Publikowanie Cyfrowe uzyskują specjalistyczne kwalifikację z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Zarządzania Informacją i Publikowanie Cyfrowe pozyskują szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, przetwarzaniem i organizacją informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie. Poszerzona wiedza profesjonalna na temat aktualnego stanu rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju w kontekście rozwoju nowych technologii umożliwia im praktyczne rozwiązywanie problemów zawodowych. Posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu redaktora i wydawcy oraz dalszego doskonalenia zawodowego, zarówno jako pracownicy wydawnictw, działów wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm komercyjnych, jak i pracownicy instytucji kultury.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura Informacji uzyskują kwalifikacje i kompetencje uprawniające do podjęcia pracy w zawodach: architekta informacji, projektanta grafiki i multimediów, projektanta grafiki stron internetowych, specjalisty od użyteczności, menedżera zawartości serwisu internetowego.

Instytut Nauk o Informacji kształci w zakresie zawodów informacyjnych. Aktualnie na różnych poziomach (studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe) przygotowuje specjalistów na następujących kierunkach:

 • architektura informacji;
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe;
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;
 • edytorstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz zarządzanie kulturą - studia podyplomowe.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Władze
Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor dr hab. Michał Rogoż
Zastępca dyrektora dr Iwona Pietrzkiewicz
Katedry
Katedra Kierownik
Katedra Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski
Katedra Kultury Informacyjnej dr hab. Barbara Kamińska-Czubała
Katedra Zarządzania Informacją dr hab. Władysław Kolasa
Pozostałe jednostki
Jednostka organizacyjna Kierownik
Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej mgr Małgorzata Idzior [2]

PublikacjeEdytuj

Pisma wydawane przez Instytut:

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. Wydawnictwo jest recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazuje się w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Tytuł jest kontynuacją wydawnictwa pt. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Prace Bibliotekoznawcze, który ukazywał się w latach 1982-1999 (9 tomów).
 • Rocznik Historii Prasy Polskiej jest wydawnictwem ciągłym Komisji Prasoznawczej PAN Oddziału w Krakowie, wydawanym przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Czasopismo poświęcone jest przede wszystkim historii prasy, ale zamieszczane są również materiały z obszaru szeroko rozumianego prasoznawstwa.

Instytut organizuje cyklicznie Międzynarodową Konferencję Naukową "Kraków – Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", współorganizuje Forum Bibliotek Pedagogicznych

BibliografiaEdytuj

 1. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Informator na rok akademicki 2003/2003. Kraków 2003
 2. J. Jarowiecki, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Krakowskiej Akademii Pedagogicznej w: Konspekt, nr 19 (2004), s. 24-26

PrzypisyEdytuj

 1. Historia Instytutu. [dostęp 2016-12-28].
 2. O Bibliotece. [dostęp 2016-12-28].

Linki zewnętrzneEdytuj