Internet Society Poland

Internet Society Poland (ISOC Polska) – polski oddział Internet Society. Obecnie[od kiedy?] nieaktywny.

Internet Society Poland
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2000
Rodzaj stowarzyszenia Stowarzyszenie
Zasięg Polska i zagranica
Prezes Marcin Cieślak
Nr KRS 0000073487
Data rejestracji 15 grudnia 2001
Powiązania Internet Society
brak współrzędnych
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Internet Society Poland powstało 16 września 2000 jako stowarzyszenie. Do grudnia 2001 zostało zarejestrowane i uzyskało status oddziału (chapter) Internet Society.

13 stycznia 2001 odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie. Prezesem zarządu został Andrzej M. Wilk. 24 stycznia 2004 na IV Walnym Zebraniu ISOC Polska prezesem zarządu został wybrany Władysław Majewski, a 28 stycznia 2006 na VI Walnym Zebraniu oraz ponownie 10 czerwca 2006 na VII nadzwyczajnym Walnym Zebraniu – Marcin Cieślak.

DziałalnośćEdytuj

Członkowie ISOC Polska współtworzyli Internet Komercyjny w Polsce, Internet dla Szkół, Miasta w Internecie oraz warszawski ICM[1]. Wielu spośród założycieli ISOC Polska działało wcześniej w stowarzyszeniu Polska Społeczność Internetu[2].

Stowarzyszenie zajmowało się między innymi problemami nadzoru służb specjalnych nad działaniami użytkowników Internetu[3], przydziałem nazw domen, wprowadzeniem polskich znaków do nazw domen[4], rozliczeniami finansowymi w sieci[5], uwolnieniem pętli lokalnej i współpracą międzyoperatorską w Internecie[6].

Od 2002 w ramach ISOC Polska działa Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania. W latach 2003–2004 ISOC Polska było inicjatorem wpisania do ustaw o Systemie Informacji Oświatowej oraz o Pomocy Społecznej zasad przestrzegania neutralności technologicznej Państwa przy budowie publicznych systemów informatycznych[7]. W maju 2004 roku ISOC zaproponował pakiet poprawek do projektu ustawy o informatyzacji administracji państwowej, które stały się podstawą jej uchwalonego – prawie jednomyślnie – tekstu[8][9][10]. W latach 2004-2005 ISOC Polska znacząco zaangażowało się w walkę z projektem dyrektywy o patentowaniu oprogramowania[11].

Podpis elektroniczny i wybory w InternecieEdytuj

W maju 2006 Internet Society Poland opublikowało raport w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce, wskazując na problemy w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz w niezgodności przyjętych rozwiązań technicznych[12].

W styczniu 2007 roku stowarzyszenie zajęło stanowisko w sprawie propozycji szybkiego wprowadzenia wyborów przez Internet w Polsce oraz wzięło udział w debatach na ten temat w Instytucie Spraw Publicznych[13] oraz u Rzecznika Praw Obywatelskich[14] zajmując stanowisko sprzeciwiające się przyspieszonemu wprowadzaniu głosowania przez Internet jako niosącego ryzyko zagrożenia dla demokracji oraz wyeliminowania wyborców z procesu wyborczego[15].

Koalicja na Rzecz Otwartych StandardówEdytuj

W grudniu 2006 roku Internet Society Poland zawiązało wraz z firmami i organizacjami polskiej branży teleinformatycznej Koalicję na Rzecz Otwartych Standardów[16] promującą rozwój społeczeństwa informacyjnego w oparciu o otwarte standardy spełnianiące cztery warunki:

 1. standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani;
 2. jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych;
 3. wszelkie związane z nim prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat;
 4. nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu[17].

PrzypisyEdytuj

 1. m. in. Dariusz Wichniewicz, Jacek Gajewski, Józef Orzeł, Rafał Maszkowski. Źródło: Członkowie założyciele Internet Society Poland. Serwis internetowy Internet Society Poland, 16 września 2000. [dostęp 7 grudnia 2007]. Również: Sprawozdanie z działalności Zarządu ISOC Polska w kadencji 2001-2003. Serwis internetowy Internet Society Poland, 19 stycznia 2001. [dostęp 7 grudnia 2007].
 2. m. in. Leszek Bogdanowicz, Jacek Gajewski, Tomasz Kokowski, Rafał Maszkowski
 3. Uchwała walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia ISOC Polska (Internet Society Poland) w sprawie zaprezentowanego przez Ministerstwo Łączności projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań i sposobu wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.. Serwis internetowy Internet Society Poland, 16 września 2001. [dostęp 7 grudnia 2007].
 4. Andrzej Bartosiewicz: Walczymy o polskie znaki w Firefox. Serwis internetowy Internet Society Poland, 11 maja 2007. [dostęp 7 grudnia 2007].
 5. Spotkanie dyskusyjne ISOC Polska w sprawie technik płatności w Internecie. Serwis internetowy Internet Society Poland, 9 maja 2001. [dostęp 7 grudnia 2007].
 6. Spotkanie dyskusyjne ISOC Polska w sprawie dopustu do infrastruktury. Serwis internetowy Internet Society Poland, 8 marca 2001. [dostęp 7 grudnia 2007].
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu ISOC Polska w 2004 i 2005 roku. Serwis internetowy Internet Society Poland, 28 stycznia 2001. [dostęp 7 grudnia 2007].
 8. Proponowane zmiany do ustawy o informatyzacji administracji państwowej. materiały robocze Internet Society Poland, 17 kwietnia 2004. [dostęp 7 grudnia 2007].
 9. Tekst przedłożenia rządowego. Druk nr 1934 Sejmu IV kadencji, 23 sierpnia 2003. [dostęp 7 grudnia 2007]., wnioski mniejszości zgłoszone przez posła Waldemara Pawlaka. Druk nr 2452 Sejmu IV kadencji, 4 marca 2004. [dostęp 7 grudnia 2007].
 10. Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346)
 11. por. J. Halbersztadt, W. Majewski, P. Waglowski, Czy patentować oprogramowanie? Najgorętsza dyskusja Europy [w] J. K. Grabara, J. S. Nowak (red.) Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych, Katowice 2005, str. 19; w wersji elektronicznej Czy patentować oprogramowanie? Najgorętsza dyskusja Europy. Serwis internetowy Internet Society Poland, 29 października 2004. [dostęp 7 grudnia 2007].
 12. Stanowisko ISOC Polska w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce. Uchwała Zarządu ISOC nr 13/2006, 18 maja 2006. [dostęp 7 grudnia 2007].
 13. Głosowanie elektroniczne w Polsce(?) - debata ISP. Serwis internetowy Internet Society Poland, 3 lipca 2007. [dostęp 7 grudnia 2007].
 14. Debata u Rzecznika Praw Obywatelskich: Prawo do udziału w głosowaniu. Serwis internetowy Internet Society Poland, 13 listopada 2007. [dostęp 7 grudnia 2007].
 15. Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych. Serwis internetowy Internet Society Poland, 10 stycznia 2007. [dostęp 7 grudnia 2007].
 16. Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) - rozpoczęcie działań. Komunikat prasowy na serwisie ISOC Polska, 14 grudnia 2006. [dostęp 7 grudnia 2007].
 17. Cztery warunki, jakie musi spełniać standard, aby został uznany za otwarty. Serwis internetowy koalicji, 19 grudnia 2006. [dostęp 7 grudnia 2007].