Introdukcja biblijna

jeden z działów nauk teologicznych

Introdukcja biblijna – jeden z działów nauk teologicznych[1] zajmujący się badaniem ksiąg biblijnych: wyjaśnienie powstania pism Starego Testamentu od najwcześniejszych sformowań ustnych, ich przekazem w ramach tradycji ustnej do sformowanie ich na piśmie[2]. Terminem tym określa się również dyscypliny wprowadzające do pracy nad Pismem Świętym.

Za ojca Introdukcji biblijnej do Starego Testamentu uważa się powszechnie niemieckiego teologa, J. G. Eichhorna[3].

Przypisy

edytuj
  1. Introdukcja biblijna dla dziennikarzy - usosweb.uksw.edu.pl
  2. Wstęp do Starego Testamentu, red. Ks. Lech Stachowiak, Pallotinum - Poznań 1990, s. 9-11
  3. Wstęp do Starego Testamentu, red. Ks. Lech Stachowiak, Pallotinum - Poznań 1990, s. 12