Izowapora

Izowapora - izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takich samych wartościach prężności pary wodnej.