Języki na Białorusi

Językami urzędowymi na Białorusi są: język białoruski i język rosyjski, o czym wspomina się w art. 17. konstytucji Białorusi. Konstytucja gwarantuje także ochronę dziedzictwa kulturalnego wszystkim mniejszościom etnicznym, włączając w to ich języki.

Na Białorusi w powszechnym użyciu dominuje język rosyjski (używany przez ok. 70% ludności). Także ok. 70% Białorusinów posługuje się w domu językiem rosyjskim. Ukraińcy i Żydzi także posługują się głównie tym językiem. Język białoruski jest najpopularniejszy wśród Polaków, którym posługuje się 41% z nich. Reszta z reguły posługuje się językiem rosyjskim. Tylko 1% Polaków posługuje się językiem polskim[1].

Na co dzień, wielu Białorusinów, zwłaszcza na terytoriach wiejskich, posługuje się tzw. "trasianką", czyli językiem mieszanym pomiędzy językiem białoruskim a językiem rosyjskim.

Języki używane w domu, % ludności poszczególnych grup etnicznych[2]
Narodowość Ludność w tys. osób Język białoruski Język rosyjski
Całość 9504 23,4 70,2
Białorusini 7957 26,1 69,8
Rosjanie 785 2,1 96,5
Polacy 295 40,9 50,9
Ukraińcy 159 6,1 88,4
Żydzi 13 2,0 95,9

PrzypisyEdytuj

  1. Tabela 5.9 [zarchiwizowane z adresu 2010-10-31].
  2. Tabela 5.11 [zarchiwizowane z adresu 2010-10-30].