Jacek Pielas

polski historyk

Jacek Pielas (ur. 1970 w Opocznie) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

W 1994 roku ukończył studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Jego praca magisterska stanowiła próbę monografii herbu Dębno. Rozprawę doktorską pt. Oleśniccy herbu Dębno w XVI-XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, której promotorem był Kazimierz Przyboś, obronił w 2002 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w oparciu o pracę Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku. Od 1994 roku zatrudniony jest w Instytucie Historii kieleckiej uczelni. Specjalizuje się w historii nowożytnej Polski.

Wybrane publikacje edytuj

Monografie:

  • Oleśniccy herbu Dębno w XVI-XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007
  • Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce 2013

Opracowania:

  • Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas i H. Suchojad, Warszawa 2005
  • Rejestry pospolitego ruszenia szlachty sandomierskiej z XVII wieku, wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2009
  • Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku, cz. 1, wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013
  • Akty podziałów dóbr ziemskich szlachty sandomierskiej z XVII wieku, wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2014

Bibliografia edytuj

  • Z perspektywy czterdziestolecia. Księga pamiątkowa Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1970–2010), pod red. R. Gryza, Kielce 2010, s. 168-169.
  • Dr hab. Jacek Pielas, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-09-30].