Jakub Jackowski

Jakub Zebedeusz Jackowski z Jackowa herbu Ostoja (zm. po 1472 r.) – kanonik, prałat, scholastyk kapituły kolegiackiej w Opatowie.

Jakub Zebedeusz z Jackowa Jackowski
kanonik, prałat kapitulny, scholastyk opatowski
Herb duchownego
Data śmierci po 1472
Wyznanie katolicyzm
Kościół rzymskokatolicki
Prezbiterat brak danych

ŻyciorysEdytuj

 
Kolegiata w Opatowie

Jakub Zebedeusz Jackowski pochodził z Jackowa w województwie sieradzkim (obecnie w woj. śląskim) i pieczętował się herbem Ostoja[1]. Został wspomniany przez Jana Długosza jako scholastyk kapituły kolegiackiej w Opatowie oraz nobilis de domo et familia Ostoya (szlachcic z rodu Ostojów)[2]. Kapituła przy kolegiacie św. Marcina w Opatowie powstała prawdopodobnie pod koniec XII wieku w związku z planami misyjnymi wobec Rusi. Pierwszy raz kapituła wymieniona jest w 1206 roku. Jakub Jackowski jako scholastyk kapituły opatowskiej występuje w dokumencie z 1472 roku, w którym Jan z Wielkiego Opatowa, kleryk diecezji krakowskiej, relacjonuje przeniesienie praw parafialnych z kościoła NMP w Opatowie do kolegiaty św. Marcina w Opatowie Wielkim. Dokument ten został wystawiony w obecności m.in.: Dziersława z Rytwian, wojewody i starosty sandomierskiego, Krzesława, prepozyta kurzelowskiego i sekretarza królewskiego a także prałatów kościoła św. Marcina w Opatowie i rajców opatowskich[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. A. Boniecki: Herbarz polski. Warszawa: 1905, t. VIII, s. 135.
  2. J. Długosz: Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum e codice autographo editus, t. I. Kraków: A. Przeździecki, "Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie", t. VII, 1863, s. 582.
  3. F. Kiryk, M. Szczerba: Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. Kraków: 2018, t. II (XII–XX wiek), s. 17-18.

BibliografiaEdytuj

  • A. Boniecki, Herbarz Polski, t. VIII.
  • "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" t. I, w serii "Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie" t. VII, wyd. A. Przeździecki, Kraków, 1863.
  • F. Kiryk, M. Szczerba, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, t. II (XII–XX wiek).
  • J. Zub, Opatów. Kolegiata św. Marcina, Tarnobrzeg 1999.