Jan Komnen Tzelepes

Jan Komnen Tzelepes (gr. Ἰωάννης Κομνηνὸς Τζελέπης) – bizantyński arystokrata, konwertyta na islam.

ŻyciorysEdytuj

Był synem Izaaka Komnena, jego bratem był Andronik I Komnen. Wraz z ojcem spiskował przeciwko Janowi II Komnenowi. W 1140 uciekł do Turków i przeszedł na islam.

BibliografiaEdytuj

  • Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204. Historia polityczna, przeł. Władysław Brodzki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1993.