Jan Maciejowski

Jan Maciejowski herbu Ciołek (zm. w 1587 roku) – kasztelan zawichojski w latach 1581–1587, kasztelan czechowski w latach 1579–1581, podkomorzy sandomierski w latach 1574–1579, starosta łęczycki w latach 1583–1587, starosta spiski w latach 1575–1576.

Był wyznawcą kalwinizmu.

BibliografiaEdytuj

  • Kazimierz Bem, Czynnik wyznaniowy w polityce nominacyjnej Stefana Batorego na starostwa grodowe w Koronie — początek kontrreformacji?, w: Kwartalnik Historyczny r. 122 nr 3 (2015), s. 462.
  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 195.