Jan Wąglikowski herbu własnego – miecznik ziem pruskich w latach 1646-1650, sekretarz królewski w latach 1642-1645.

Jan Wąglikowski
Herb
Wąglikowski
Rodzina

Wąglikowscy herbu własnego

Deputat na Trybunał Główny Koronny z województwa pomorskiego w 1634/1635 roku. Poseł na sejm nadzwyczajny 1635 roku, sejm zwyczajny 1637 roku, sejm 1638 roku, sejm 1639 roku, sejm 1642 roku, sejm 1645 roku, sejm 1646 roku, sejm 1647 roku.

Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku z powiatu człuchowskiego[1]. Poseł na sejm 1649/1650 roku[2].

Był elektorem Władysława IV Wazy i Jana II Kazimierza Wazy.

Przypisy edytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 45, Wrocław 1985, s. 247.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 375.

Bibliografia edytuj

  • Олексій Вінниченко, Депутати Коронного трибуналу 1632–1647 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44, s. 296.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV - XVIII wieku. Spisy, Opracował Krzysztof Mikulski, Wrocław 1990, s. 236.