Janusz Gołaski

polski geograf

Janusz Marian Gołaski (ur. 16 sierpnia 1929 w Siekierkach Wielkich[1]) – polski geodeta i kartograf, profesor nauk technicznych.

Janusz Gołaski
Data i miejsce urodzenia

16 sierpnia 1929
Siekierki Wielkie

Profesor nauk technicznych
Specjalność: geodezyjne i kartograficzne metody badania zmian środowiska rolniczego, toponomastyka
Alma Mater

Politechnika Warszawska

Profesura

1988

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Działalność naukowa edytuj

Ukończył w 1956 studia z zakresu geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej. Uzyskiwał następnie stopnie doktora i doktora habilitowanego, a w 1988 otrzymał tytuł profesorski w zakresie nauk technicznych[2]. Podstawową działalność naukową prowadził w Katedrze Geodezji oraz Zakładzie Geodezji i Kartografii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się kartograficznymi metodami badania zmian środowiska oraz ustalaniem nazw geograficznych na mapach. Autor licznych książek i artykułów naukowych. Członek Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk[2].

Odznaczenia edytuj

W 2011, za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz w rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[3].

Życie prywatne edytuj

W 1958 zawarł związek małżeński z Krystyną Górską-Gołaską, z którą ma czterech synów (Jana, Stanisława, Wojciecha i Tomasza).

Wybrane publikacje edytuj

 • Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960. Cz. 1, Środkowa Warta, Prosna i Barycz, Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1980.
 • Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960. Cz. 2, Dolna Warta i Obra, Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1988.
 • Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960. Cz. 3, Dolna Noteć, Drawa i Gwda, Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1993.
 • Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w Dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960. Cz. 4, Brda i Górna Noteć, Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2002. ISBN 83-7160-292-8
 • Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960. Cz. 5, Górna Warta, Poznań: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, 2006. ISBN 83-7160-431-9
 • Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w. : studia nad genezą wielkoskalowej informacji kartograficznej, Seria Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 60, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
 • Opracowanie nazw na mapach wielkoskalowych: toponomastyka kartograficzna: podstawy teoretyczne, metodyka polowych prac nazewniczych, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1967.
 • Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych: przewodnik toponimiczny. Cz. 1, Zbieranie nazw w terenie, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2002. ISBN 83-239-5691-X

Przypisy edytuj

 1. Janusz Gołaski. sejm-wielki.pl. [dostęp 2012-11-21].
 2. a b Prof. dr hab. inż. Janusz Marian Gołaski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-11-21].
 3. M.P. z 2011 r. nr 21, poz. 227.