Jarosław Fazan

Jarosław Fazan (ur. 1966)[1]polski literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Polonistyki UJ, specjalista w zakresie dramatu i teatru współczesnego, historii literatury polskiej, literaturoznawstwa, polskiej literatury współczesnej, historii literatury.

Jarosław Fazan
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1966
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: dramat i teatr współczesny, historia literatury polskiej, literaturoznawstwo, polska literatura współczesna, historia literatury
Doktorat 1995 – literaturoznawstwo
UJ
Habilitacja 2012 – literaturoznawstwo
UJ
adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, prodziekan Wydziału Polonistyki UJ

ŻyciorysEdytuj

W 1995 na podstawie napisanej pod kierunkiem Ewy Miodońskiej-Brookes rozprawy pt. Między światem a tekstem. Przemiany Ja mówiącego w liryce Mirona Białoszewskiego otrzymał w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UJ stopień naukowy doktora nauk humanistycznych dyscyplina literaturoznawstwo specjalność literaturoznawstwo. W 2012 na Wydziale Polonistyki UJ na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera uzyskał w 2012 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych dyscyplina literaturoznawstwo specjalność historia literatury[2].

Został adiunktem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki oraz prodziekanem do spraw studenckich tego wydziału[2][3].

Zawarł związek małżeński z Katarzyną Fazan.

PrzypisyEdytuj

  1. Fazan, Jarosław (1966- ). bn.org.pl. [dostęp 2018-06-04].
  2. a b Dr hab. Jarosław Fazan, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-06-04].
  3. dr hab. Jarosław Fazan. uj.edu.pl. [dostęp 2018-06-04].