Jasność Słońca

jednostka mocy promieniowania

Jasność Słońca – używana w astronomii pozaukładowa jednostka miary używana do określania jasności gwiazd. Równa się obecnej jasności bolometrycznej Słońca:

Określa ona moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca we wszystkich zakresach fal, nie tylko widzialnym. Jasność Słońca podlega pewnym zmianom w trakcie cyklu słonecznego, ale są one małe w porównaniu ze średnią wartością[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Roger John Tayler: The Sun as a Star. Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-46837-X.