Jeremiasz Poczapowski

biskup katolicki

Jeremiasz Poczapowski (zm. 16 października 1636) herbu Kotwica, przez niektórych autorów (m.in. Kojałowicza) nazywany jest Michałem, unicki bp łucko-ostrogski.

Jeremiasz Poczapowski
Herb Jeremiasz Poczapowski
Kraj działania  I Rzeczpospolita
Data śmierci 16 października 1636
biskup łucko-ostrogski
Okres sprawowania 1621-1636
Wyznanie katolickie
Kościół unicki
Inkardynacja diecezja łucko-ostrogska
Prezbiterat XVII w.
Sakra biskupia 1621
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 1621
Konsekrator Józef Welamin Rutski OSBM

Studiował w Kolegium Greckim w Rzymie w latach 1616-1619. Diecezję objął w 1621 roku. Na jego zamówienie wykonywał obrazy malarz Fedor Seńkowicz. Według dokumentu „Punkty uspokojenia”, podpisanego 1 listopada 1632 r. przez króla Władysława IV Poczapowski, zachowując tytuł bpa łuckiego, miał się przenieść do monasteru w Żydyczynie i zarządzać nim i jego fundacjami do przeniesienia na inną stolicę biskupią lub śmierci. Prawosławnym biskupem łuckim został wówczas wybrany książę Aleksander Atanazy Puzyna i podporządkowana mu została eparchia włodzimierska.

BibliografiaEdytuj

  • Dmytro Blažejovskyj, “Ukrainian and Bieloeussian Students at the Pontifical Greek College of Rome (1576-1979”, [w:] // “Записки ЧСВВ” 1979, т. X (XVI), s. 143-192, s. 150-151.
  • Dmytro Blazejowskyj, „Hierarchy of the Kyivan Church (861-1990)”, Rome 1990, s. 262.
  • Ks. Kazimierz Dola, „Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych eparchii polskich obrządku grecko-unickiego od Unii Brzeskiej (1596) do roku 1945”, [w:] „Historia Kościoła w Polsce” t. II 1764-1945, cz. 2 1918-1945, Poznań-Warszawa 1979, s. 304-311, s. 307.
  • Kasper Niesiecki, „Herbarz Polski”, Lipsk 1839-1845, t. 7 s. 339. [1]
  • Bishop Jeronim Jeremija Poczapowski w bazie catholic-hierarchy.org (ang.)