Jerzy Wielhorski

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
  • Jerzy Piotr Wielhorski (zm. przed 30 grudnia 1683 roku) – kasztelan wołyński, kasztelan kijowski, kasztelan bracławski, podkomorzy włodzimierski
  • Jerzy Wincenty Wielhorski (zm. 1809) – pisarz polny litewski w latach, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej, senator Imperium Rosyjskiego