Jezioro saprotroficzne

Jezioro saprotroficzne (jezioro przeżyźnione) – jezioro o bardzo dużej żyzności, będącej wynikiem działań człowieka, najczęściej spowodowanej dopływem ścieków.

W zbiornikach przeciążonych substancją organiczną, najczęściej pochodzenia ściekowego, zużycie tlenu na rozkład allotroficznej substancji organicznej jest tak duże, że często występuje całkowity deficyt tlenowy – zupełny brak tlenu w całej masie wód oraz przesycenie produktami beztlenowego rozkładu substancji organicznej. Nie występuje tu fitoplankton, glony i bardzo nieliczne gatunki przystosowane do panujących tu warunków środowiskowych mogą występować głównie przy brzegach.

BibliografiaEdytuj

  • E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski, "Hydrologia ogólna" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-01-14579-8