Jezus w chrześcijaństwie

Jezus w chrześcijaństwie – artykuł ten analizuje znaczenie i rolę Jezusa Chrystusa dla religii chrześcijańskiej.

Jezus zostaje wskazany przez Jana Chrzciciela jako Baranek Boży

Poglądy o Jezusie edytuj

Chrześcijańskie poglądy o Jezusie opierają się na wiedzy z kanonicznych Ewangelii, listach Nowego Testamentu oraz chrześcijańskich wyznaniach wiary.

Podstawowe poglądy większości chrześcijan o Jezusie:

  • Jezus jest wcielonym logosem, Synem Bożym, drugą osobą Trójcy Świętej[a]. Bóg Ojciec zsyłając swego Syna Jezusa wypełnił obietnice dane Abrahamowi i całemu Narodowi Wybranemu.
  • Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, ludzie doznali zbawienia i mogą pojednać się z Bogiem oraz uzyskać życie wieczne w niebie[1].
  • Jezus był zarówno człowiekiem jak i Bogiem[a]. Refleksją nad osobą Jezusa zajmuje się osobna dziedzina teologii - chrystologia.
  • Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim "głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary w Niego. Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa"[2].
  • Kościół katolicki naucza: "W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn Ojca... który cierpiał i umarł za nas i który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze... "[3].

Uwagi edytuj

  1. a b Pogląd nieuznawany przez chrześcijan z nurtu antytrynitarskiego.

Przypisy edytuj

  1. Oxford Companion to the Bible, str. 649
  2. KKK, 425
  3. KKK, 426

Zobacz też edytuj