Kalendarium Drzewiec

Drzewce – nazwa wsi pojawia się w dokumentach z 1380 jako Drzewcza wieś położona 4 km północny wschód od Wąwolnicy.

Wieś położona historyczne w powiecie lubelskim parafii Wąwolnica.

Opis granic topografiaEdytuj

 • 1409 w działach między braćmi przyrodnimi („uterini”): Grotowi przypada część w Drzewczy posiadana przez nich z pierwotnego dziedzictwa oraz część kupiona za pieniądze, położona po prawej stronie idąc z Drzewczy do Piotrowic, z rzeką [Podleśną] płynącą przez środek wsi, oraz część przed i za posiadłością zwaną Maciejowskie. Grot może brać ziemię z obu części wsi do stawów istniejących i w przyszłości urządzanych. Z kolei Jasicy część zakupiona w Drzewczy idąc do Piotrowic po lewej stronie oraz wieś Boguchwałowice.
Kmiecie Jasicy i ich bydło mogą korzystać z wody w wymienionych stawach[1].
 • 1469 wytyczono granice z Boguchwałowicami i Opatkowicami[2].

Kalendarium wieku XVEdytuj

Wieś stanowi własność szlachecką. W roku 1380 Drzewce występują w kluczu dóbr Bochotnickich.

 • 1381 sąd kasztelański lubelski zaświadcza, że Wojciech z Drzewcza wraz z synowcami Leonardem, Stanisławem, Marcinem wolni są od jurysdykcji kasztelańskiej[3]. Zapisem tym posługiwać się będą w przyszłości sukcesorzy.
 • 1409 Jan z Drzewczy[4]. Tenże zastawia swą część macierzystą w Drzewczy z tej strony Soczewek [„Soczewky”] Jankowi ze Strzelc za 4 grzywny[4].
 • 1409-20 dziedzicem był Jasica z Drzewczy[5].
 • 1409-27 występuje w zapisach Katarzyna żona Jasicy[6].
 • 1420 Katarzyna z Świeprawic odstępuje córce Święchnie swoje wiano w Drzewczy, Święchna zaś sprzedaje część w Drzewczy za 10 grzywien Marcinowi z Bronic[7]
 • 1409-31 w działach Grot z Drzewczy herbu Jastrzębiec[8].
 • 1409-20 w działach Wojciech[9]
 • 1409-27 w działach Maciej[10]
 • 1409-30 w działach Marcin[11]
 • 1417-45 w działach Marcin Jardzacz, Jardzak[12].
 • 1411 Adam syn Mikołaja z Drzewca zapisany na Uniwersytet Krakowski (Ind.)
 • 1414-28 w działach Klemens[13].
 • 1417-30 w działach Imram[14]
 • 1417 tenże Imram kupuje część w Drzewczy od Dziersława z Świeprawic za 18 grzywien[15].
 • 1417-29 w działach Mikołaj[16].
 • 1417-9 w działach Wichna[17]
 • 1418 w działach Anastazja[18].
 • 1418-26 w działach Stanisław[19].
 • 1418 w działach występują Abram[20] i Leonard[21].
 • 1418-29 Borsza[22].
 • 1421 tenże Borsza udowadnia świadkami, że nie podlega jurysdykcji kasztelańskiej[23].
 • 1428-9 Świętochna Borszowa[24].
 • 1418-43 Bogusław-Bogusz[25].
 • 1419 w działach występuje Stefan[26].
 • 1429 pojawia się w księgach ziemskich Lenczy![27] i Piotr[28].
 • 1441-57 Grot Jasica[29] (wymieniony pod rokiem 1409).
 • 1449 tenże z synem Wincentym na mocy przedłożonego dokumentu Piotra ze Szczekocin kasztelana lubelskiego (1375-84) wykazują że są zwolnieni są od jurysdykcji kasztelańskiej[30]
 • 1441-2 Mikołaj[31].
 • 1443 ponownie Mikołaj s. Marcina Jardzaka[32].
 • 1443-9 występują w działach Helena [33] Małgorzata [34] pod datą 1443 także Jan[35].
 • 1443-62 występuje Piotr[36].
 • 1446-77 Piotr Wyszkowic zwany Wyszek[37].
 • 1443 Jakub[38].
 • 1449-54 Jakub Borszyc[39]
 • 1449 tenże, wraz z bratem Stanisławem, przedkłada dokument Jana Szczekockiego kasztelana lubelskiego (1410-33), na mocy którego zwolnieni są od jurysdykcji kasztelańskiej[40].
 • 1449-71 Stanisław Borszyc alias Borsza[41]
 • 1451 Stanisław z Drzewca alias z Witoszyna, syn Świętochny[42].
 • 1446-9 w działach występuje Marcin Prusek[43].
 • 1447-50 Marcin[44].
 • 1448-9 podano że Wawrzyniec syn Grzegorza zapisany był na Uniwersytet Krakowski (Ind).
 • 1448-66 Wyszko[45].
 • 1449-56 Imram[46]
 • 1449 Maciej syn Imrama[47].
 • 1449 Imram z synem Maciejem zwolnieni są od jurysdykcji kasztelana[48], w działach zapisano ponadto Dorotę żonę Macieja[49], Jachnę siostrę Imrama[50] i Zbychnę[51].
 • 1449-77 w działach Wincenty syn Grota[52]
 • 1449 Jan Brzuszkowic[49].
 • 1451 Świętochna[53]
 • 1456 Klemens[54].
 • 1457 Paweł syn Grota zapisany na Uniwersytet Krakowski (Ind),
 • 1461-9 tenże Paweł został bakałarzem sztuk wyzwolonych[55].
 • 1458 Wichna i Dorota Coczloua![56].
 • 1461 Stanisław syn Grota[57].
 • 1462-74 Jakub syn Imrama[58].
 • 1462-9 Jan Borsza, Borszyc[59].
 • 1466 pojawia się Jan ale nie Jan Borsza[60].
 • 1462-9 Wojciech syn Imrama[61].
 • 1462 Brygida córka Bogusza[62].
 • 1464 Jadwiga siostra Wincentego, żona Stanisława z Osiemborowa (pow. warecki)[63].
 • 1468-77 Jan Lyenczycz, Lyenczy, Lyensky z Drzewczy[64].
 • 1469-74 Paweł syn Marcina Pruska[65].
 • 1470 Mikołaj syn zmarłego Marcina Pruska[66].
 • 1470 Jan Pruskowic (Prusek)[67].
 • 1471 Jakub, Wojciech, Jan, Mikołaj, synowie zmarłego Imrama[68].
 • 1470-80 Długosz podaje że dziedzicami byli Wincenty, Piotr i Paweł bakałarz herbu Jastrzębiec, oraz Jan Borsza Imramowicz herbu Nałęcz 6 folwarków (DLB II 569).
 • 1497 Jan Olbracht nadaje Pawłowi z Chotczy chorążemu lub. dobra Jana Borszy z Drzewczy i Witoszyna, skonfiskowane za niestawienie się na wyprawę[69].
 • 1456 w Acta Officialia Lublinensis zapisano że uprawia się tu tatarkę[54].
 • 1531-3 z ksiąg poborowych wiadomo że pobór z części Katarzyny Drzewieckiej 2 łanów kmiecych z części Sulimy 2, lub 1 łan kmiecy.Szlachta bez kmieci: Mikołaj Nakonieczka 1/2, lub 1/4 łana, Abraham Borsza 1/2 łana, Stanisław Imram 1/2 łana Stanisław Borsza 1/2 łana, Marcin Borsza 1/4 łana Feliks i Jan Borsza 1/4 łana, Aleksy Borsza 1/2 łana, Wojciech Imram 1/4 łana, Kanimir Niebrzegowski 1/2 łana, Stanisław Niebrzegowski 1/2 łana.
 • 1533 Andrzej Lenczy 1/4 łana (Rejestr Poborowy).

DziesięcinyEdytuj

 • 1450 Kazimierz Jagiellończyk postanawia, aby szlachta ze wsi Piotrowice, Bronice, Boguchwałowice odnosiła placki wielkanocne do święcenia plebanowi wąwolnickiemu do Drzewczy[70].
 • 1456 dziesięcinę dowożą plebanowi wąwolnickiemu[54]
 • 1470-80 dziesięcinę z całej wsi wartości do 15 grzywien dowożą plebanowi wąwolnickiemu (Długosz L.B. t.II s.569).
 • 1529 dziesięcina jak wyżej opisano w wynmiarze 11 grzywien (Liber Retaxationum 440).

Badania archeologiczneEdytuj

Badania archeologiczne prowadzone ne terenie wsi wykazały wczesnośredniowieczną jamę zasobowa[71], co potwierdza istnienie osadnictwa na tym terenie we wczesnym średniowieczu.

PrzypisyEdytuj

 1. SHGL ↓, s. 68 [w:] TA VII 118-20.
 2. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL VIII 68.
 3. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZDM IV 1059.
 4. a b SHGL ↓, s. 68 [w:] TA VII 317.
 5. SHGL ↓, s. 68 [w:]TA VII 118-412, ZL X 176-343.
 6. SHGL ↓, s. 68 [w:] TA VII 87-358, ZL II 97-109.
 7. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 394.
 8. SHGL ↓, s. 68 [w:] TA VII 118-412, SP VII/2 1595-1614, ZL II 109- 291, V 176, X 114-349).
 9. SHGL ↓, s. 68 [w:]TA VII 349, ZL X 362.
 10. SHGL ↓, s. 68 [w:] TA VII 187, ZL II 97).
 11. SHGL ↓, s. 68 [w:] TA VII 455, ZL II 210-69, V 94-177, X 159-362).
 12. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 174-5, ZL X 171.
 13. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL II 136, V 94-5, X 186-362.
 14. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL II 127-279, X 173-372.
 15. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL X 175.
 16. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL II 109-255, X 134-89.
 17. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 189-207.
 18. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL X 199.
 19. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL V 177, X 199.
 20. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 237.
 21. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 255.
 22. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL II 136-234, X 255.
 23. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZDM V 1350.
 24. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL II 139-209.
 25. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL I 61-77, II 227, X 255-71.
 26. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL X 283.
 27. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL II 227.
 28. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL II 255.
 29. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1362-1424, ZL I 30-239, IV 4-256.
 30. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1362, 1368.
 31. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL I 7, V 219.
 32. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1354.
 33. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 10-1360.
 34. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 17-1360.
 35. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL I 61.
 36. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 910, ZL I 55, IV 4, X 306.
 37. SHGL ↓, s. 68 [w:]KL 256-1034, V 11-20, VIII 37.
 38. SHGL ↓, s. 68 [w:]ZL I 60.
 39. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1424, ZL XI 14-17.
 40. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1424.
 41. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1362-1424, ZL IV 6-17, V 10, VIII 37-162.
 42. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 50-3.
 43. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 218- 1377.
 44. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 546-1324, ZL IV 6.
 45. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1035, ZL V 468.
 46. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1250-1324, ZL IV 204.
 47. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1220-1340.
 48. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1324.
 49. a b SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1340.
 50. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1250.
 51. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1360.
 52. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1362-8, ZL IV 158-256, V 20-320.
 53. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 53.
 54. a b c SHGL ↓, s. 68 [w:] OL II 105.
 55. SHGL ↓, s. 68 [w:] LPr, ZL VIII 39-68.
 56. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 208.
 57. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 287.
 58. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1633, ZL X 102.
 59. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 468, VIII 21-81, X 2.
 60. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 468.
 61. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL VIII 62, X 102.
 62. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL X 311.
 63. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 377.
 64. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 10-19, VIII 41-81.
 65. SHGL ↓, s. 68 [w:] KL 1633, ZL V 211, VIII 97.
 66. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 211.
 67. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 213-4.
 68. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZL V 11.
 69. SHGL ↓, s. 68 [w:] MS II 976.
 70. SHGL ↓, s. 68 [w:] ZDM III 839.
 71. Żaki ↓, s. 105, 522.

BibliografiaEdytuj

 • Stanisław Kuraś- SHGL: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś (Dzieje Lubelszczyzny, 3),. Wyd. Warszawa 1983. Lublin 1998: Dzieje Lubelszczyzny, 3. ISBN 83-01-03443-2.
 • Andrzej Żaki. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej,. . Wrocław 1974. 

Bibliografia archiwalna, w formie papierowej, pergaminy

 • TA - Teki Archiwalne VII, Warszawa 1961, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409, wyd. L. Białkowski.
 • ZL - Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Państwowym w Lublinie.
 • ZDM. Zbiór dokumentów Małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, t. I-VIII, Kr.-Wr. 1962-1975.. . 
 • KL - fragmenty ksiąg sądowych kasztelana lubelskiego w Archiwum Państwowym w Lublinie.
 • OL - Acta officialatus Lublinensis, według kartoteki w Pracowni Słownika historyczno-geograficznego Małopolski w średniowieczu, Kraków.
 • MS - Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-V/l, wyd. T. Wierzbowski, W. 1905-1919; t. V/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, W. 1961.
 • SP - Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, poniżej dane bibliograficzne tomów wykorzystanych w Materiałach.