Kalvisios Tauros - medioplatoński filozof z I w. n.e. Najprawdopodobniej uczeń Plutarcha (był od niego kilka lat młodszy), a nauczyciel Herodesa Attikosa i Gelliusza. Krytykował epikureizm i stoicyzm. Był autorem dzieł o różnicach między filozofią Platona i Arystotelesa i krytykował próby ich łączenia. Napisał komentarz do Platońskiego Gorgiasza oraz traktat O rzeczach cielesnych i niecielesnych.

BibliografiaEdytuj

  • Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 4. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999, s. 336. ISBN 88-343-2570-2.