Kapitał naturalny

Kapitał naturalny (przyrodniczy) tworzą zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko co znajduje się na jej powierzchni oraz we wnętrzu, jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wynikiem jego pracy.

Kapitał naturalny dzieli się na zasoby:

W ekonomii środowiska są to pierwotne czynniki produkcji z cechą doskonałej substytucji. Z tego względu uznaje się, że ekonomiści środowiska mają uproszczone rozumienie środowiska naturalnego jako jednego z wielu zamiennych zasobów, który może być odnawiany dla zaspokojenia ludzkich potrzeb w podobny sposób jak kapitał uprzedmiotowiony i praca.

Kapitał naturalny reprezentuje określone wartości.

Generalnie wartości funkcji kapitału naturalnego i usług ekologicznych dzielą się na:

Wymienione wartości razem tworzą wartość całkowitą[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Prof. dr hab. Piotr Jeżowski, "Kapitał naturalny i trwałość w ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej", Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008

Linki zewnętrzneEdytuj

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych