Kasa (rachunkowość)

Ten artykuł dotyczy rachunkowości. Zobacz też: inne znaczenia.

Kasa - w rachunkowości jednostek gospodarczych konto lub grupa kont księgowych ewidencjonujących stan gotówkowych środków finansowych krajowych i zagranicznych, wykazywanych w bilansie jednostki w pozycji Inwestycje krótkoterminowe.

Zobacz teżEdytuj