Kasta (zoologia)

(Przekierowano z Kasta eusocjalna)

Kasta – u zwierząt społecznych wyspecjalizowana grupa osobników w obrębie kolonii, wyróżniająca się swoistą morfologią, zachowaniem lub pełnioną funkcją.

We wszystkich koloniach eusocjalnych można wyróżnić przynajmniej dwie kasty:

  • osobniki reprodukujące się
  • osobniki o ograniczonej reprodukcji lub nie rozmnażające się w ogóle, zwane robotnicami bądź robotnikami.

U pewnych gatunków można wyróżnić więcej niż dwie kasty, np. jeśli wśród robotnic można wyróżnić kilka grup pełniących odmienne funkcje i przystosowanych do nich morfologicznie[1]. U pszczoły miodnej wyróżnia się trzy kasty: niereprodukujące się robotnice, płodne samice (królowe) i samce (trutnie)[2].

Kast nie wyróżnia się u gatunków niespołecznych, nawet jeśli osobniki odmiennych płci różnią się między sobą (dymorfizm płciowy), albo w obrębie gatunku istnieją różne formy morfologiczne.

PrzypisyEdytuj

  1. SCOTT POWELL, NIGEL R. FRANKS, Ecology and the evolution of worker morphological diversity: a comparative analysis with Eciton army ants, „Functional Ecology”, 20 (6), 2006, s. 1105–1114, DOI10.1111/j.1365-2435.2006.01184.x, ISSN 0269-8463 [dostęp 2018-05-05] (ang.).
  2. Honeybee; Diversity, Castes and Life Cycle, [w:] Yadav i inni, Industrial entomology, Singapore, ISBN 978-981-10-3304-9, OCLC 972900329.