Kategoria:Infrastruktura transportu w Albanii

Kryterium: Kategoria zgoda z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)[1].

Wyszczególnienie według klasyfikacji

 • Infrastruktura transportu (klasa 21)
  • Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (klasa 211)
  • Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych (klasa 212)
  • Drogi lotniskowe (klasa 213)
  • Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (klasa 214)
  • Budowle wodne (klasa 215)

Podkategorie

Ta kategoria ma tylko jedną podkategorię.

L