Kategoria:Nieistniejące miasta

Kategoria grupuje artykuły o miastach, które uległy zniszczeniu i w ich miejscu nie było kontynuowane osadnictwo.
Zobacz też: Kategoria:Dawne miasta i Kategoria:Opuszczone miasta