Kategoria:Słynne psy

Kategoria grupuje realnie istniejące psy – osobniki, które zapisały się w historii.
Nie należy w niej umieszczać postaci fikcyjnych (bohaterów utworów literackich, mitów, baśni czy filmów), które są zgrupowane w kategorii psy fikcyjne.