Kategoria:User admin wer

Uwaga: Nie dodawaj innych użytkowników. Administratorzy mogą dodawać się do tej kategorii tylko osobiście.

Wstęp edytuj

Ci administratorzy są chętni do weryfikacji swoich uprawnień w drodze głosowania, jeśli opowie się za tym przynajmniej 3 użytkowników z przynajmniej 500 edycjami (niektórzy z administratorów zastrzegają dodatkowe warunki dotyczące procedury wnioskowania i głosowania, zawarte na osobnej stronie). Administratorzy mają nadzieję, że ewentualne wnioski będą składane w dobrej wierze i dla dobra projektu. Umieszczenie się w kategorii jest zupełnie dobrowolne. Wnioski należy składać w dyskusji tej kategorii.

Zobacz: {{user admin wer}}