Kategoria:User is-1

is-1 Þessir notendur hafa grundvallarkunnáttu á íslensku máli.

Ci użytkownicy mówią po islandzku na poziomie podstawowym.

Zobacz kategorie: is, is-1, is-2, is-3, is-N