Kazimierz Wolski (zm. 1691)

Kazimierz Wolski z Gośniewic herbu Nowina (zm. w 1691 roku) – podsędek sanocki w 1688 roku, podstoli sanocki w latach 1685-1688, sędzia skarbowy ziemi sanockiej w 1690 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 246.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 405.