Klasa zaprzyjaźniona

Klasa zaprzyjaźniona – klasa, która ma dostęp do prywatnych i chronionych składników danej klasy, a konkretniej: której funkcje składowe (metody) mają dostęp do prywatnych i chronionych składników danej klasy. Przyjaźń deklaruje zawsze klasa która chce by inna klasa miała dostęp do jej składników prywatnych - nigdy na odwrót.

WłaściwościEdytuj

 • Nieistotne jest, gdzie (private, protected, public) zadeklaruje się przyjaźń. Przyjaźnie danej klasy są stosunkowo ważne z punktu widzenia projektanta, dlatego, w celu przejrzystości kodu dobrze jest zrobić to na samym początku deklaracji klasy.
 • Klasa może być przyjacielem wielu klas.
 • Klasa może mieć wielu przyjaciół (zarówno klasy jak i funkcje).
 • Przyjaźń nie jest przechodnia. Oznacza to, że gdy klasa C jest przyjacielem klasy B, a klasa B jest przyjacielem klasy A, to nie oznacza to, że klasa C jest przyjacielem klasy A (przyjaciel mojego przyjaciela nie musi być moim przyjacielem).
 • Przyjaźń nie jest dziedziczona.

Przykład w C++Edytuj

 class B; //deklaracja zapowiadająca

 class A {
  friend class B; // deklaracja przyjaźni
  private:
   int x; // zmienna w sekcji prywatnej
 };
 
 class B {
  public:
   void wpiszIks( A& obiekt , const int wartosc ) {
    obiekt.x = wartosc; // niemożliwe bez deklaracji przyjaźni
    return;
   }
 };

Zobacz teżEdytuj