Klaudia (z Klaudiuszów)

Klaudiusze – rzymski ród (gens) patrycjuszowski, jeden z najbardziej wpływowych w okresie republiki. Kobiety z tego rodu nosiły imię Klaudia (Claudia).