Klina

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
  • Klina – miasto w Kosowie
  • Klina – gmina w Kosowie, z siedzibą w ww. mieście
  • klina, ekoklina – pojęcie stosowane w biologii
  • Klina (rzeka) – rzeka w Kosowie