Klucznik (urząd)

urząd

Klucznik – urzędnik Wielkiego Księstwa Litewskiego odpowiedzialny za ściąganie danin zbożowych i miodowych, pobieranie mostowego i czopowego, prowadzenie rachunków z myta itp. Niektórzy mieli zastępców podkluczych.

BibliografiaEdytuj

  • Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd. Adam Boniecki, Warszawa 1887, s. XIV.