Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) – polski akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
Nazwa potoczna

Kodeks karny wykonawczy

Skrót nazwy

k.k.w., kkw

Państwo

 Polska

Data wydania

6 czerwca 1997

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557

Tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 53

Data wejścia w życie

1 września 1998

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo karne wykonawcze

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 1855

Wejście w życie ostatniej zmiany

17 września 2022 (częściowo)

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

W części ogólnej zawiera wykaz organów uprawnionych do wykonywania kar, środków karnych, kompensacyjnych i innych rodzajów rozstrzygnięć, określa prawa i obowiązki skazanego, a także ustanawia podstawowe zasady wykonywania orzeczeń wspólne dla wszystkich typów rozstrzygnięć. Część szczególna zawiera natomiast szczegółowe reguły wykonywania poszczególnych rodzajów decyzji sądu.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj