Kolegium Elekcyjne w Pakistanie

Kolegium Elekcyjne – konstytucyjna komórka w Pakistanie dokonująca wyboru prezydenta. W skład Kolegium Elekcyjnego wchodzą członkowie obu izb parlamentu federalnego (Zgromadzenia Narodowego i Senatu) oraz czterech parlamentów regionalnych (Zgromadzenie Regionalne Pendżabu, Zgromadzenie Regionalne Sindhu, Zgromadzenie Regionalne Beludżystanu oraz Zgromadzenie Regionalne PZPP). O Kolegium Elekcyjnym stanowi artykuł 41 pakistańskiej Konstytucji.

Kolegium Elekcyjne Ilość członków
Zgromadzenie Narodowe 336
Senat 100
Zgromadzenie Pendżabu 370
Zgromadzenie Sindhu 166
Zgromadzenie Beludżystanu 65
Zgromadzenie PZPP 124
Łącznie 1161