Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej

Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej (KTEP), Komitet Tymczasowy – pierwsze ugrupowanie polityczne Wielkiej Emigracji założone w 1831 w Paryżu; prezesem komitetu był Bonawentura Niemojowski.

Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej zawiązany został 6 listopada 1831 w Paryżu przez Bonawenturę Niemojowskiego, ostatniego prezesa Rządu Narodowego Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego (1830–1831)[1] i innych polityków stronnictwa kaliszan, m.in. Teodora Morawskiego.

Komitet, atakowany przez publicystów działaczy byłego warszawskiego Klubu Patriotycznego, m.in. przez Maurycego Mochnackiego za programową „niepolityczność”[2], rozwiązał się po powołaniu Komitetu Narodowego Polskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Władysław Bortnowski: Kaliszanie : kartki z dziejów Królestwa Polskiego. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1976, s. 363.
  2. Maurycy Mochnacki: Do Rodaków bawiących w Paryżu przeciw Komitetowi Tymczasowemu Emigracji Polskiej. Paryż: Drukarnia Pinard, 1831, s. 3–5.