Komizm postaci – jeden z trzech podstawowych rodzajów komizmu. Próba wywołania reakcji wesołości u odbiorcy sposobem prezentacji konkretnej postaci, przez szczególne uwypuklenie jej charakterystycznych cech.

Cechy wyodrębniane u postaci celem stworzenia postaci komicznej:

  • wygląd zewnętrzny (budowa ciała, wzrost)
  • cechy charakterystyczne budowy ciała niezależne od postaci (znamiona, garb itp.)
  • elementy wyglądu zależne od postaci (ubiór, fryzura, zarost)
  • zachowanie ogólne (nawyki, wymowa, tiki itp.)
  • zachowanie w określonych sytuacjach
  • cechy osobowości (temperament, fobie)
  • charakter (np. chciwość, obłuda, obojętność)
  • wiedza, wykształcenie
  • poglądy (światopogląd, poglądy polityczne)