Kondratowy Wierch

Kondratowy Wierch – północny grzbiet Goryczkowej Czuby w Tatrach Zachodnich. Zbiega od Kondratowego Przechodu (przełączka oddzielająca go od Goryczkowej Czuby) do Doliny Bystrej. Grzbiet ten oddziela od siebie dwie doliny będące jej odgałęzieniami: Dolinę Goryczkową i Dolinę Suchą Kondracką.

Północne stoki Kondratowego Wierchu

Nazwa jest myląca, w istocie bowiem w grzbiecie tym nie ma żadnego wierzchołka. Jego grań na długości ok. 600 m jest niemal pozioma. Podawany w niektórych źródłach wierzchołek 1777 m lub 1801 m to tylko miejsce załamania się grani; w północnym kierunku od tego miejsca grań opada bardziej stromo. Całkowita długość grani od wierzchołka Goryczkowej Czuby do jej podnóży wynosi ok. 2200 m.

W większości grzbiet jest porośnięty górnoreglowym lasem świerkowym i kosówką, jedynie górne partie pod Goryczkową Czubą są trawiasto-kamieniste. W zboczach wschodnich, ok. 100 m poniżej punktu, w którym grań się załamuje, opada do Niżniej Goryczkowej Równi żleb nazywany Żlebem Marcinowskich, którym czasami (rzadko) schodzą lawiny ze Żlebu Marcinowskich. 2 marca 1956 r. z Kondratowego Wierchu zeszła lawina, która zniszczyła znajdujące się na Niżniej Goryczkowej Równi dwa schroniska (Schronisko w Dolinie Goryczkowej i Schronisko Króla). Zginęło 5 osób: gospodarze schroniska (Zofia i Władysław Marcinowscy) oraz 3 żołnierzy WOP.

Kondratowy Wierch jest dobrze widoczny z polany na Kalatówkach. Jego zalesione północne stoki przesłaniają wyższą od niego Goryczkową Czubę. Nie prowadzą przez niego szlaki turystyczne. Jedynie jego dolnym, południowym podnóżem prowadzą dwie nartostrady.

NartostradyEdytuj

  – jednokierunkowa nartostrada z Kasprowego Wierchu przez Dolinę Goryczkową pod Zakosy do schroniska PTTK na Hali Kondratowej (odcinek przez stoki Kondratowego Wierchu jest zamykany przy 4. i 5. stopniu zagrożenia lawinowego),
  – jednokierunkowa z Kasprowego Wierchu przez Dolinę Goryczkową pod Zakosy i Niżnią Goryczkową Rówień, obok dolnej stacji wyciągu do Doliny Kondratowej poniżej Polany Kondratowej.

BibliografiaEdytuj

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Władysław Cywiński: Tatry. Przewodnik szczegółowy. Tom 13. Kasprowy Wierch. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2008. ISBN 83-7104-011-3.
  3. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XIII. Latchorzew: Wyd. Trawers, 2003. ISBN 83-915859-1-3.
  4. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „Wit” S.c., 2006. ISBN 83-89580-00-4.