Konflikt tragiczny

Konflikt tragiczny polega na zderzeniu dwóch racji, które zawsze są równorzędne. Kończy się obustronną porażką oraz walką z losem człowieka skazanego na porażkę (Król Edyp).[potrzebny przypis]

Klasycznym przykładem konfliktu tragicznego jest dylemat Antygony w tragedii Sofoklesa, gdzie zaprezentowany jest konflikt między prawem boskim (nakazem chowania zmarłych) a prawem państwowym (Kreon zabronił pochować Polinika jako zdrajcę ojczyzny).