Konstancja węgierska (zm. po 1287)

Konstancja węgierska (zm. po 1287/1288) – córka Beli IV, króla Węgier i Marii Laskariny.

Konstancja Węgierska
Ilustracja
Lwów
Dane biograficzne
Dynastia

Arpadowie

Data śmierci

po 1287/1288

Ojciec

Bela IV Wielki

Matka

Maria Laskarina

Mąż

Lew Halicki
od ok. 1246-47

Około 1246-1247 r. została wydana za mąż za księcia halickiego Lwa. Podczas najazdu mongolskiego na przełomie 1287/1288 przebywała w klasztorze w Starym Sączu. Jest to ostatnia wiadomość o niej jako o osobie żyjącej. Według Jana Długosza została pochowana we Lwowie.

Jej siostrami były św. Kinga, św. Małgorzata i bł. Jolenta Helena.

Literatura edytuj

  • Dariusz Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książąt halicko-włodzimierskich, Poznań-Wrocław 2002.